Thai  Thai

ลำพวา อัมพวา

ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา
ลำพวา อัมพวา

     ลำพวา อัมพวา รีสอร์ทที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กลบกลืนไปกับสายน้ำทั้งแม่น้ำแม่กลองและคลองอัมพวา 

     รีสอร์ทแห่งนี้ มีห้องพักที่หลากหลาย มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เตียงที่สะดวกสบาย พร้อมทีวี และทางรีสอร์ทเองก็มีบริการมากมาย ทั้งห้องประชุม สัมมนา จุคนได้ถึง 250 คน ลานอเนกประสงค์ริมน้ำ และที่จอดรถ 

Thai